GLCVYTL arrow_upward info
English search

Gelir Tablosu

GLCVY- Finansal Bilgiler Tablosu - Gelir Tablosu
(mn TL) 20222023
FAİZ GELİRLERİ 1.065.614 2.346.951
 Kredilerden Alınan Faizler 1.061.126 2.247.605
 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler - -
 Bankalardan Alınan Faizler 4.488 99.346
 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler - -
 Menkul Değerlerden Alınan Faizler - -
 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar - -
 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar - -
 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler - -
 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri - -
 Diğer Faiz Gelirleri - -
FAİZ GİDERLERİ (-) 70.912 126.528
 Mevduata Verilen Faizler - -
 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 48.550 98.738
 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler - -
 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 17.698 23.218
 Kiralama Faiz Giderleri 4.664 4.572
 Diğer Faiz Giderleri - -
NET FAİZ GELİRİ/ GİDERİ (I - II) 994.702 2.220.423
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/ GİDERLERİ -87.577 -173.867
 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.575 2.157
  Gayri Nakdi Kredilerden - -
  Diğer 1.575 2.157
 Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) 89.152 176.024
  Gayri Nakdi Kredilere - -
  Diğer 89.152 176.024
TEMETTÜ GELİRLERİ - -
TİCARİ KÂR/ZARAR (Net) 124.467 40.810
 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı 17.462 36.754
 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar - -
 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı 107.005 4.056
 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 16.638 35.338
FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII) 1.048.230 2.122.704
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ (-) 165.521 143.236
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-) - -
PERSONEL GİDERLERİ (-) 180.892 389.271
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 186.350 422.891
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII) 515.467 1.167.306
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - -
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR - -
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - -
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII+...+XVI) 515.467 1.167.306
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) -124.784 -312.184
 Cari Vergi Karşılığı -91.435 -253.844
 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) -48.507 -127.277
 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)   15.158  68.937
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII) 390.683 855.122
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER - -
 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri - -
 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları - -
 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - -
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) - -
 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri - -
 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları - -
 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - -
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XX-XXI) - -
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) - -
 Cari Vergi Karşılığı - -
 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) - -
 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) - -
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXII±XXIII) - -
DÖNEM NET KARI/ZARARI (XIX+XXIV) 390.683 855.122
 Grubun Kârı / Zararı 390.683 855.122
 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-) - -
     
Hisse Başına Kâr / Zarar (TL) 2,7966 6,1211
Neden Yatırım Yapmalıyım?

Başarılı tahsilat yönetimi ve tüm segmentlerde yüksek performans.

Daha fazla