GLCVYTL arrow_upward info
English search

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Tescili

2024 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 18.04.2024 tarihli genel kurul kararı, 29.04.2024 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Neden Yatırım Yapmalıyım?

Başarılı tahsilat yönetimi ve tüm segmentlerde yüksek performans.

Daha fazla